Immortal Romance

Immortal Romance

Star Rating
Star Rating
Star Rating
Star Rating
Star Rating
Immortal Romance Screenshot #1
Immortal Romance Screenshot #2
Immortal Romance Screenshot #3
Immortal Romance Screenshot #4

Immortal RomancePROS

  • Jackpot trị giá 3.645.000 đồng
  • 243 cách để thắng
  • Kích hoạt lại spin
  • Thắng gấp bội
  • Đồ họa HD và hoạt hình
  • Câu chuyện thú vị

 

Immortal RomanceCONS

  • Không có tính năng Chơi tự động
  • Không có jackpot tích lũy