Hot Safari

Hot Safari

Star Rating
Star Rating
Star Rating
Star Rating
Star Rating
Hot Safari Screenshot #1
Hot Safari Screenshot #2
Hot Safari Screenshot #3
Hot Safari Screenshot #4

Hot SafariPROS

  • Tiền thưởng siêu lớn
  • 10 trò chơi miễn phí khi Mandrill xuất hiện trên guồng quay.
  • Nhân lên tới 100.000 lần đặt cược trên mỗi dòng
  • Cuộn đa năng cho thêm giải thưởng
  • Chức năng Turbo Spin
  • 96. 17% RTP

Hot SafariCONS

  • Thiết kế và hoạt ảnh đơn giản
  • Số lượng trả thưởng theo dòng không thể tùy chỉnh